Avustajarekisteri

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Cursor Oy
Osoite: Kyminlinnantie 6
Muut yhteystiedot: 040 190 2500 / info@cursor.fi / www.cursor.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Kunttu, Tiimiassistentti
Cursor Oy, 040 190 2569, johanna.kunttu@cursor.fi

3 Rekisterin nimi
Cursor Oy:n Kaakon elokuvakomission näyttelijä- / avustajarekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kaakon elokuvakomission keräämää ja ylläpitämää näyttelijä- / avustajarekisterin tietoja tullaan tarjoamaan palveluna Kotkan-Haminan seudulle tuotantoja suunnitteleville tuotantoyhtiöille. Rekisterin avulla on tarkoitus helpottaa kuvauksissa tarvittavien avustajien ja esiintyjien löytymistä ja tavoittamista.

Rekisteriin tulevat tiedot ja kuvat luovutetaan pyyntöä vastaan niitä tarvitseville tuotantoyhtiöille tai elokuvaa suunnitteleville tuottajille. Rekisteriä saatetaan tulevaisuudessa käyttää myös tapahtuma- ja teatterituotantojen tarpeisiin, mikäli niillä tulee vastaavanlaista avustajajoukkojen tarvetta.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakashenkilöstä Kaakon elokuvakomissio -hankkeen henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot:
- nimi
- syntymävuosi
- sukupuoli
- asuinkunta ja –maa
- äidinkieli
- yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumerot)
- tuotetut palvelut
- asiakkaan luovuttamat dokumentit
- asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä

Hiusten väri

Hiustyyli

Silmien väri

Silmälasit 

Painoluokka (Valitse   alle 45 kg 45 - 65 kg 65 - 85 kg 85 - 100 kg yli 100 kg)

Pituus 

Erityispiirteet

Esiintymiskokemus, harrastukset, miksi haluaa kuvaukseen

Alaikäiseltä huoltajan suostumus.
 

6 Säännön-mukaiset lähteet
Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana rekisteröityneiltä henkilöiltä saatavin ja kerättävin tiedoin.

 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
- Tietoa säilytetään huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti.
- Asiakastietoa sisältävät materiaalit tuhotaan hävityspalvelun avulla.

B Tiedonsiirto
- Tärkeimmät tietokantamme ovat EU / ETA-lainkäyttöalueella. On mahdollista, että henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansissa maissa ylläpidon tai jonkin markkinointi- ja markkinointianalyysin aikana.

Kaikki yhteistyökumppanit varmistavat, että he työskentelevät EU: n ja Yhdysvaltojen yksityisyyden suojan tai EU: n komission mallikilpailujen puitteissa.

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus myöhemmin kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle:

sähköpostitse osoitteeseen info@cursor.fi aiheeksi ”Asiakastietorekisteri”

tai postitse osoitteeseen:

Cursor Oy
”Kaakon elokuvakomission avustajarekisteri”
PL 14, 48601 Kotka

11 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Cursor Oy
”Kaakon elokuvakomission avustajarekisteri”
PL 14, 48601 Kotka

12 Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Lisätietoja elokuvatuotannoista ja avustajatoiminnasta saa sähköpostitse osoitteesta johanna.kunttu@cursor.fi.